Bezpieczeństwo

 

Europejscy konsumenci zwracają uwagę nie tylko na cenę i jakość dostarczanych usług, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo. Dotyczy to zarówno pieniędzy, jak i danych osobowych klientów. Jednym z kluczowych aspektów świadczących o wiarygodności dostawcy usług finansowych są odpowiednie licencje. Posiadanie właściwych pozwoleń określa, czy dana instytucja spełnia szereg rygorystycznych wymogów i stosuje się do powszechnie akceptowanych praktyk. Regulowana instytucja płatnicza to znak rzetelności, która gwarantuje ochronę Twoich danych osobowych oraz Twoich pieniędzy. Klik-24 musi stosować się do surowych wymogów w każdym kraju, w którym operuje. W tym artykule przeczytasz, jakie licencje powinien posiadać wiarygodny dostawca usług finansowych.

Co to jest Financial Conduct Authority (FCA)?

Financial Conduct Authority (FCA) to niezależny organ odpowiedzialny za regulację brytyjskiego sektora usług finansowych. Jego rola obejmuje ochronę konsumentów, utrzymanie stabilności rynkowej i promowanie zdrowej konkurencji między dostawcami usług finansowych. W Wielkiej Brytanii reguluje 59 000 firm, które zatrudniają ponad 2 miliona osób i wnoszą około 65,6 miliarda funtów rocznych dochodów podatkowych do brytyjskiego budżetu. Zakres działań FCA można porównać do polskiego organu Komisji Nadzoru Finansowego. Celem obu organizacji jest zapewnienie uczciwych warunków oraz utrzymanie integralności rynków finansowych dla osób fizycznych, przedsiębiorstw i całej gospodarki. Financial Conduct Authority powstało 1 kwietnia 2013 r., zgodnie z Ustawą o usługach finansowych (Financial Services Act 2012) i zastąpiło wcześniejszy organ nadzorczy Financial Service Authority (FSA). FCA wprowadziło poważne zmiany w sposobie regulowania firm świadczących usługi finansowe w Zjednoczonym Królestwie, w celu utrzymania zarówno stabilności rynków finansowych, jak i bezpiecznego prowadzenia działalności. Klik-24 Ltd posiada licencję FCA o numerze 603289. Oznacza to, że jako firma finansowa działamy zgodnie ze wszystkimi przepisami i standardami bezpieczeństwa. Zapewniamy pełną ochronę, na którą zasługujesz.

FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY (FCA)

Funkcje Financial Conduct Authority (FCA)

Financial Conduct Authority ma szerokie uprawnienia, które wykorzystuje do realizacji trzech celów operacyjnych:

  • promowanie zdrowej konkurencji w interesie konsumentów;
  • zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony konsumentów;
  • zwiększenie integralności rynku i ochrony brytyjskiego systemu finansowego.

FCA jest uprawniony do wprowadzenia i egzekwowania przepisów w brytyjskim sektorze usług finansowych. Organizacja posiada uprawnienia do prowadzenia śledztw przeciwko organizacjom i firmom, jak i osobom prywatnym podejrzanym o nadużycia lub przestępstwa finansowe. Financial Conduct Authority odpowiada nie tylko za brytyjski rynek, ale również w dużym stopniu za bezpieczeństwo na światowej arenie gospodarczej. Pełni on szczególnie istotną rolę, ponieważ Londyńskie City to jedyne w Europie globalne centrum biznesowe. Zrzesza ono międzynarodowe instytucje finansowe i banki. 

Nadzór Financial Conduct Authority (FCA)

FCA wyznacza standardy oraz określa ramy prawne, w jakich mają funkcjonować instrumenty finansowe na rynku brytyjskim. Wyznacza warunki, jakie muszą spełniać produkty usług finansowych, aby wejść na rynek oraz może zmusić firmy do wycofania lub zmiany produktów, które nie spełniają wymogów. W tym celu sprawuje nadzór regulacyjny nad działalnością ponad 59 000 przedsiębiorstw. Wszyscy brytyjscy dostawcy usług finansowych, firmy inwestycyjne i firmy udzielające kredytów konsumenckich muszą być zarejestrowani i autoryzowani przez FCA. Każda firma ma obowiązek wykazać, że spełnia normy prawne i współpracuje z Financial Conduct Authority w sposób otwarty i proaktywny.

Co to jest Anti-Money Laundering (AML)?

Anti-Money Laundering (AML) dotyczy wszelkich działań instytucji finansowych w celu: wyeliminowania tzw. prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Odnosi się do zestawu przepisów ustawowych, wykonawczych i procedur mających na celu zapobieganiu przestępcom i wprowadzaniu przez nich bezprawnie pozyskanych funduszy do obiegu jako legalnego dochodu. Pranie pieniędzy to proces ukrywania nielegalnie pozyskanych pieniędzy z działalności takiej jak: handel narkotykami, bronią lub żywym towarem w taki sposób, aby nie można było ich łatwo powiązać. Jedną z najczęstszych technik jest pranie pieniędzy za pośrednictwem legalnego biznesu, będącego własnością organizacji przestępczej. Rzekomo legalny biznes może zdeponować pieniądze, które przestępcy mogą następnie wypłacić lub przesłać do innych krajów. 

HMRC jest organem nadzorczym odpowiedzialnym za monitorowanie przestrzegania brytyjskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wszystkie osoby fizyczne i prawne, które działają lub podejmują działania na terytorium Wielkiej Brytanii muszą przestrzegać obowiązujących sankcji finansowych UE i Zjednoczonego Królestwa. Klik-24 jest licencjonowany i regulowany przez HMRC pod numerem 12719711. Jako zarejestrowana instytucja finansowa spełniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Co to jest Information Commissioner’s Office (ICO) 

Information Commissioner’s Office w skrócie ICO to niezależny organ Zjednoczonego Królestwa ustanowiony w celu ochrony praw do informacji w interesie publicznym, promujący otwartość organów publicznych i prywatność danych dla osób fizycznych. Organizacja w pełni przestrzega międzynarodowych wymogów prawnych, które obejmują szereg szczegółowych zadań na mocy:

  • ustawy o ochronie danych osobowych – Data Protection Act;
  • ustawy o wolności informacji – Freedom of Information Act (FOIA);
  • przepisów dotyczących prywatności i komunikacji elektronicznej – Privacy and Electronic Communications Regulations (PECR);
  • przepisów dotyczących informacji o środowisku – Environmental Information Regulations;
  • dyrektywy ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej– INSPIRE Regulations;
  • ponowne wykorzystanie przepisów dotyczących informacji sektora publicznego – The re-use of Public Sector Information Regulations.

Wszystkie organizacje przetwarzające dane osobowe muszą zarejestrować się w ICO. W rejestrze firm znajduje się nazwa firmy oraz adres administratora danych. Nasza firma posiada licencję pod numerem Z3581727, dzięki temu masz pewność, że Twoje dane osobowe są bezpieczne. Stosujemy odpowiednie środki w celu ochrony danych przed przypadkowymi / złośliwymi działaniami lub kradzieżą. Wszystkie transakcje użytkowników są przeprowadzane z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia z użyciem certyfikatów SSL. Żadne dane użytkowników nie są nigdy przekazywane niezaszyfrowane. Możesz być całkowicie pewny, że informacje, które przekazujesz na serwery Klik-24, nie będą używane lub modyfikowane przez osoby trzecie próbujące uzyskać dostęp do poufnych informacji. Nasze zaawansowane systemy to gwarancja tego, że jesteś w dobrych rękach.