Limity transakcji

Wysyłaj tyle, ile potrzebujesz!

Limity transakcji w serwisie Klik-24

Zwiększ limit i ciesz się przelewami bez granic

Jako serwis oferujący usługę przekazów pieniężnych, jesteśmy instytucją obowiązaną, tj. podlegającą pod Ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. Dlatego musimy spełniać szereg rygorystycznych wymogów, aby zapewnić naszej działalności maksymalne bezpieczeństwo. Ustawa ta wymaga m.in. weryfikacji tożsamości, zapisania ich danych identyfikacyjnych, a także weryfikacji tych danych. W serwisie Klik-24 wyróżniamy trzy poziomy określające kwoty transakcji, których możesz dokonać w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. 

 • Limit podstawowy – do 1 000 EUR/miesięcznie;
 • Limit optymalny – do 15 000 EUR/miesięcznie;
 • Limit premium – powyżej 15 000 EUR/miesięcznie.

W zależności od sumy przelewów będziemy wymagać weryfikacji konta (weryfikacja tożsamości, adresu zamieszkania lub źródła pochodzenia środków).

Jak odnawia się limit?

Limit Podstawowy wynosi 1 000 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie  i obejmuje wszystkie transakcje na koncie. Co istotne, limit ten odnawia się automatycznie co 30 dni od daty wykonanej transakcji. Na przykład po wykonaniu transakcji na 100 EUR, pozostała kwota dostępna na kolejne 30 dni wynosi 900 EUR. Oznacza to, że użytkownik będzie mógł korzystać z dostępnego limitu w ramach ustalonej kwoty przez 30 dni. 

Przykład:

 • 1 lutego: Użytkownik zleca przelew na 100 EUR. Pozostaje 900 EUR do wykorzystania przez 30 dni.
 • 20 lutego: Użytkownik zleca kolejny przelew, tym razem na 900 EUR. Limit został wykorzystany, pozostała dostępna kwota wynosi 0 EUR.
 • 2 marca: Upłynął okres 30 dni, dlatego limit automatycznie odnawia się o kwotę pierwszej transakcji, czyli o 100 EUR. Pozostaje ponownie 100 EUR do wykorzystania.
 • 21 marca: Limit automatycznie odnawia się o kwotę transakcji z dnia 20 lutego, czyli o 900 EUR.Pozostaje ponownie 1 000 EUR do wykorzystania.

Działa to na zasadzie odnawialnego limitu, który zwiększa się automatycznie o kwotę transakcji po upływie okresu 30 dni. Użytkownik ma stały limit na poziomie 1 000 EUR, który może wykorzystać w trakcie tego okresu. Automatyczna odnawialność pozwala na elastyczne korzystanie z limitu, z uwzględnieniem faktycznych potrzeb Użytkownika bez potrzeby przesyłania skanów dokumentów potwierdzających adres zamieszkania oraz tożsamość.

Limit podstawowy – do 1 000 EUR/miesięcznie

Rejestrując się w naszym serwisie, nie musisz załączać żadnych dokumentów, jednakże konta bez potwierdzenia tożsamości mają narzucony limit przelewów do kwoty 1000 euro miesięcznie lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

Jako nasz przyszły Klient, na etapie rejestracji w serwisie musisz podać swoje podstawowe dane osobowe i adresowe w celu Twojej identyfikacji. Dane, jakie podasz, zostaną zweryfikowane w zakresie zgodności z danymi zawartymi w Twoim przelewie przychodzącym z banku, w którym posiadasz swój rachunek i z którego będziesz dokonywać rozliczeń transakcji. 

 • e-mail;
 • numer telefonu;
 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • adres zamieszkania;
 • oraz obywatelstwo.

Nie musisz martwić się o swoje dane – dbamy o Twoją prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych w serwisie Klik-24.

Limit optymalny – do 15 000 EUR/miesięcznie

Jako nasz Klient możesz zostać poproszony o udostępnienie dodatkowych danych w celu zwiększenia limitu sumy przelewów. Bardziej szczegółowe dane podnoszą poziom weryfikacji tożsamości Użytkownika, a tym samym zwiększają bezpieczeństwo Twoich środków.

Aby mieć w pełni aktywne konto i wysyłać pieniądze do 15 000 EUR miesięcznie, musimy otrzymać zdjęcie lub upload poniższych dokumentów:

 • weryfikacja dokumentu tożsamości (obowiązkowo);
 • weryfikacja adresu zamieszkania (gdy weryfikacja adresu na podstawie przelewu weryfikującego dane posiadacza rachunku bankowego nie powiodła się, lub jeżeli dokument przedstawiony przez Klienta nie wskazuje danych adresowych).

Limit premium – powyżej 15 000 EUR/miesięcznie

Możesz zostać także poproszony o podanie źródła pochodzenia środków odnośnie zleconej przez Ciebie transakcji. Ma to związek z bieżącym monitoringiem transakcji oraz analizą ryzyka, jaką Klik-24 stale prowadzi. Tyczy się to zarówno pojedynczych transakcji, jak i kilku powiązanych ze sobą przelewów, których łączna suma przekroczy limit 15 000 euro miesięcznie.

Aby mieć w pełni aktywne konto i wysyłać pieniądze bez żadnych limitów, musimy otrzymać zdjęcie lub upload poniższego dokumentu:

 • weryfikacja dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia środków.

Weryfikacja tożsamości

Jako instytucje finansowa musimy zweryfikować tożsamość swoich Klientów poprzez, potwierdzenie informacji podanych podczas rejestracji na podstawie dokumentu tożsamości. W celu zwiększenia limitu, Użytkownik serwisu musi przesłać dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ państwowy w jednym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Akceptowane dokumenty:

 • dowód osobisty (dwie strony);
 • paszport;
 • prawo jazdy (dwie strony).

Weryfikacja tożsamości jest jednorazowa do momentu utracenia ważności dokumentu. Aby prawidłowo wykonać zdjęcie należy:

 • zbliżyć telefon do dokumentu tak bardzo jak to możliwe bez utraty ostrości;
 • trzymać telefon prostopadle do dokumentu;
 • starać się unikać sytuacji, w której od powierzchni dokumentu odbija się światło.

Ważne wymagania dotyczące dokumentów potwierdzających tożsamość:

 • Dokument tożsamości musi być ważny (nie może być przeterminowany).
 • Skan/Kopia dokumentu tożsamości musi być w wersji kolorowej.
 • Zdjęcie w dokumencie tożsamości, imię, nazwisko, data urodzenia, podpis i numer dokumentu muszą być w pełni widoczne.
 • Skan/Kopia musi być w wersji czytelnej, bez jakichkolwiek zabrudzeń, plam, uszkodzeń, naklejek i innych widocznych śladów świadczących o uszkodzeniach. Wszystkie cztery krawędzie i rogi dokumentu muszą być w pełni widoczne.
 • Dopuszczalne formaty pliku: jpg, gif, png, tiff, jpeg, bmp, pdf, zip.

Weryfikacja adresu zamieszkania

Zastrzegamy sobie prawo do poproszenia o dodatkowe dokumenty takie jak potwierdzenie adresu. Dokument potwierdzający adres zamieszkania jest wymagany, gdy nie możemy potwierdzić adresu przelewem weryfikacyjnym, lub jeżeli dokument tożsamości przedstawiony przez Klienta nie wskazuje danych adresowych. Dokument potwierdzający Twój adres zamieszkania powinien zawierać: imię i nazwisko, adres oraz datę wydania. Akceptowane dokumenty:

 • rachunek za media: gaz, wodę, prąd, telewizję lub telefon stacjonarny. Jeśli zamierzasz użyć jednego z nich to pamiętaj, że nie może być starszy niż 3 miesiące;
 • rachunek za Council Tax, z bieżącego roku;
 • papierowy wyciąg z konta bankowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy;
 • list od prawnika potwierdzający zakup nieruchomości;
 • ubezpieczenie samochodu: wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
 • list z urzędu potwierdzający prawo do świadczeń socjalnych lub emerytury państwowej;
 • wpis do rejestru wyborczego;
 • karta medyczna lub list potwierdzający rejestracje w GP (lokalny ośrodek zdrowia);
 • zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę, nie starsze niż 3 miesiące;
 • dowód prowadzenia działalności gospodarczej, nie starsze niż 3 miesiące;
 • polisę ubezpieczenia zdrowotnego, nie starszą niż 3 miesiące;
 • ważna europejska karta pobytu;
 • certyfikat rezydencji podatkowej;
 • ważna wiza stałego pobytu;
 • prawo jazdy wydane przez właściwy organ;
 • deklaracja PIT złożona do właściwego Urzędu Skarbowego;
 • każdy aktualny dokument wydany przez organ państwowy pod warunkiem wyraźnego wskazania adresu zamieszkania Klienta.

Ważne wymagania dotyczące dokumentów potwierdzających tożsamość:

 • Dokument tożsamości musi być ważny (nie może być przeterminowany).
 • Skan/Kopia dokumentu tożsamości musi być w wersji kolorowej.
 • Skan/Kopia musi być w wersji czytelnej, bez jakichkolwiek zabrudzeń, plam, uszkodzeń, naklejek i innych widocznych śladów świadczących o uszkodzeniach. Wszystkie cztery krawędzie i rogi dokumentu muszą być w pełni widoczne.
 • Dopuszczalne formaty pliku: jpg, gif, png, tiff, jpeg, bmp, pdf, zip.

Weryfikacja dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia środków

Rejestrujemy wszystkie transakcje o wysokości 15,000 EUR lub wyższej bądź równowartości tej kwoty w innej walucie. Dla każdego przelewu przekraczającego tę kwotę wymagane jest zdjęcie lub upload dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia środków. Potwierdzenie dochodu jest bardzo ważnym środkiem pomagającym przeciwdziałać oszustwom i pomaga nam zapewnić bezpieczeństwo Twoich pieniędzy oraz działać według obowiązujących regulacji.

Jednym z akceptowanych dokumentów może być:

 • wyciąg z konta bankowego/oszczędnościowego (na których jest widoczne źródło pochodzenia środków oraz stan konta); 
 • pasek płac;
 • umowa w sprawie pożyczki;
 • umowa sprzedaży/akt notarialny (jeżeli środki pochodzą ze sprzedaży);
 • dokument potwierdzający otrzymanie spadku;
 • umowa o pracę;
 • zaświadczenie zakupu i sprzedaży inwestycji;
 • dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;
 • inny dokument pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła.

Dokument ten nie może być starszy niż trzy miesiące oraz musi na nim widnieć Twoje imię i nazwisko.