Limity transakcji

Wysyłaj tyle, ile potrzebujesz!

Limity transakcji w serwisie Klik-24

Zwiększ limit i ciesz się przelewami bez granic

Jako serwis oferujący usługę przekazów pieniężnych, jesteśmy instytucją obowiązaną, tj. podlegającą pod Ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. Dlatego musimy spełniać szereg rygorystycznych wymogów, aby zapewnić naszej działalności maksymalne bezpieczeństwo. Ustawa ta wymaga m.in. weryfikacji tożsamości, zapisania ich danych identyfikacyjnych, a także weryfikacji tych danych. W serwisie Klik-24 wyróżniamy trzy poziomy określające kwoty transakcji, których możesz dokonać w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. 

 • Limit podstawowy – do 1 000 EUR/miesięcznie;
 • Limit optymalny – do 15 000 EUR/miesięcznie;
 • Limit premium – powyżej 15 000 EUR/miesięcznie.

W zależności od sumy przelewów będziemy wymagać weryfikacji konta (weryfikacja tożsamości, adresu zamieszkania lub źródła pochodzenia środków).

Limit podstawowy – do 1 000 EUR/miesięcznie

Rejestrując się w naszym serwisie, nie musisz załączać żadnych dokumentów, jednakże konta bez potwierdzenia tożsamości mają narzucony limit przelewów do kwoty 1000 euro miesięcznie lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

Jako nasz przyszły Klient, na etapie rejestracji w serwisie musisz podać swoje podstawowe dane osobowe i adresowe w celu Twojej identyfikacji. Dane, jakie podasz, zostaną zweryfikowane w zakresie zgodności z danymi zawartymi w Twoim przelewie przychodzącym z banku, w którym posiadasz swój rachunek i z którego będziesz dokonywać rozliczeń transakcji. 

 • e-mail;
 • numer telefonu;
 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • adres zamieszkania;
 • oraz obywatelstwo.

Nie musisz martwić się o swoje dane – dbamy o Twoją prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych w serwisie Klik-24.

Limit optymalny – do 15 000 EUR/miesięcznie

Jako nasz Klient możesz zostać poproszony o udostępnienie dodatkowych danych w celu zwiększenia limitu sumy przelewów. Bardziej szczegółowe dane podnoszą poziom weryfikacji tożsamości Użytkownika, a tym samym zwiększają bezpieczeństwo Twoich środków.

Aby mieć w pełni aktywne konto i wysyłać pieniądze do 15 000 EUR miesięcznie, musimy otrzymać zdjęcie lub upload poniższych dokumentów:

 • weryfikacja dokumentu tożsamości (obowiązkowo);
 • weryfikacja adresu zamieszkania (tylko gdy weryfikacja adresu na podstawie przelewu weryfikującego dane posiadacza rachunku bankowego nie powiodła się).

Limit premium – powyżej 15 000 EUR/miesięcznie

Możesz zostać także poproszony o podanie źródła pochodzenia środków odnośnie zleconej przez Ciebie transakcji. Ma to związek z bieżącym monitoringiem transakcji oraz analizą ryzyka, jaką Klik-24 stale prowadzi. Tyczy się to zarówno pojedynczych transakcji, jak i kilku powiązanych ze sobą przelewów, których łączna suma przekroczy limit 15 000 euro miesięcznie.

Aby mieć w pełni aktywne konto i wysyłać pieniądze bez żadnych limitów, musimy otrzymać zdjęcie lub upload poniższego dokumentu:

 • weryfikacja dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia środków.

Weryfikacja tożsamości

Jako instytucje finansowa musimy zweryfikować tożsamość swoich Klientów poprzez, potwierdzenie informacji podanych podczas rejestracji na podstawie dokumentu tożsamości. W celu zwiększenia limitu, Użytkownik serwisu musi przesłać dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez organ państwowy w jednym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Akceptowane dokumenty:

 • dowód osobisty (dwie strony);
 • paszport;
 • prawo jazdy (dwie strony).

Weryfikacja tożsamości jest jednorazowa do momentu utracenia ważności dokumentu. Aby prawidłowo wykonać zdjęcie należy:

 • zbliżyć telefon do dokumentu tak bardzo jak to możliwe bez utraty ostrości;
 • trzymać telefon prostopadle do dokumentu;
 • starać się unikać sytuacji, w której od powierzchni dokumentu odbija się światło.

Ważne wymagania dotyczące dokumentów potwierdzających tożsamość:

 • Dokument tożsamości musi być ważny (nie może być przeterminowany).
 • Skan/Kopia dokumentu tożsamości musi być w wersji kolorowej.
 • Zdjęcie w dokumencie tożsamości, imię, nazwisko, data urodzenia, podpis i numer dokumentu muszą być w pełni widoczne.
 • Skan/Kopia musi być w wersji czytelnej, bez jakichkolwiek zabrudzeń, plam, uszkodzeń, naklejek i innych widocznych śladów świadczących o uszkodzeniach. Wszystkie cztery krawędzie i rogi dokumentu muszą być w pełni widoczne.
 • Dopuszczalne formaty pliku: jpg, gif, png, tiff, jpeg, bmp, pdf, zip.

Weryfikacja adresu zamieszkania

Zastrzegamy sobie prawo do poproszenia o dodatkowe dokumenty takie jak potwierdzenie adresu. Dokument potwierdzający adres zamieszkania jest wymagany tylko w nietypowych przypadkach. Dokument potwierdzający Twój adres zamieszkania powinien zawierać: imię i nazwisko, adres oraz datę wydania. Akceptowane dokumenty:

 • rachunek za gaz, wodę, prąd, telewizję lub telefon stacjonarny. Jeśli zamierzasz użyć jednego z nich to pamiętaj, że nie może być starszy niż 3 miesiące;
 • rachunek za Council Tax, z bieżącego roku;
 • papierowy wyciąg z konta bankowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy - warto pamiętać, że wyciągi internetowe nie będą akceptowane;
 • brytyjskie prawo jazdy: odpowiedni dokument potwierdzający nasz adres w UK. Wtedy do potwierdzenia tożsamości będziemy musieli użyć innego dokumentu np. dowodu osobistego lub paszportu;
 • list od prawnika potwierdzający zakup nieruchomości;
 • ubezpieczenie samochodu: wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
 • list z urzędu potwierdzający prawo do świadczeń socjalnych lub emerytury państwowej;
 • wpis do rejestru wyborczego;
 • karta medyczna lub list potwierdzający rejestracje w GP (lokalny ośrodek zdrowia);
 • inny dokument pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła.

Ważne wymagania dotyczące dokumentów potwierdzających tożsamość:

 • Dokument tożsamości musi być ważny (nie może być przeterminowany).
 • Skan/Kopia dokumentu tożsamości musi być w wersji kolorowej.
 • Skan/Kopia musi być w wersji czytelnej, bez jakichkolwiek zabrudzeń, plam, uszkodzeń, naklejek i innych widocznych śladów świadczących o uszkodzeniach. Wszystkie cztery krawędzie i rogi dokumentu muszą być w pełni widoczne.
 • Dopuszczalne formaty pliku: jpg, gif, png, tiff, jpeg, bmp, pdf, zip.

Weryfikacja dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia środków

Rejestrujemy wszystkie transakcje o wysokości 15,000 EUR lub wyższej bądź równowartości tej kwoty w innej walucie. Dla każdego przelewu przekraczającego tę kwotę wymagane jest zdjęcie lub upload dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia środków. Potwierdzenie dochodu jest bardzo ważnym środkiem pomagającym przeciwdziałać oszustwom i pomaga nam zapewnić bezpieczeństwo Twoich pieniędzy oraz działać według obowiązujących regulacji.

Jednym z akceptowanych dokumentów może być:

 • wyciąg z konta bankowego/oszczędnościowego (na których jest widoczne źródło pochodzenia środków oraz stan konta); 
 • pasek płac;
 • umowa w sprawie pożyczki;
 • umowa sprzedaży/akt notarialny (jeżeli środki pochodzą ze sprzedaży);
 • dokument potwierdzający otrzymanie spadku;
 • umowa o pracę;
 • zaświadczenie zakupu i sprzedaży inwestycji;
 • dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej;
 • inny dokument pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła.

Dokument ten nie może być starszy niż trzy miesiące oraz musi na nim widnieć Twoje imię i nazwisko.