Polityka prywatności Klik-24

data ostatniej weryfikacji 1 stycznia 2024r.

Niniejsza polityka prywatności powstała po to, aby jasno przedstawić zasady, według których Klik-24 zbiera, analizuje i przetwarza dane osobowe swoich klientów zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dla użytkowników mieszkających na terenie EOG,
 • brytyjskim odpowiednikiem Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – tzw. UK GDPR – dla użytkowników z Wielkiej Brytanii,
 • innymi obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności i danych obowiązujących na terenie działalności Klik-24 (EOG oraz UK).

Dane administratora danych osobowych

W celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych administratorem danych osobowych klientów jest spółka Klik-24 Ltd, zarejestrowaną pod numerem 08421163. Adres rejestracji spółki to: 30 Clifton Road, Greenford, UB6 8SW London. Firma jest zarejestrowana przez ICO jako data controller pod numerem Z3581727.

Rodzaj danych osobowych procesowanych przez Klik-24

Klik-24 zbiera i przetwarza różnego rodzaju dane o swoich użytkownikach, w tym w szczególności:

 • Dane identyfikujące i teleadresowe – imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu. Część tych danych może być przekazanych również w przypadku kiedy użytkownik zarejestruje się w Serwisie za pośrednictwem swojego profilu w mediach społecznościowych.
 • Dokumenty potwierdzające dane użytkownika – skany lub kserokopie dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) oraz dokumentów potwierdzających adres zamieszkania (np. wyciąg bankowy, rachunek za media itp.).
 • Dane używane do logowania do naszego serwisu.
 • Dane o transakcjach użytkownika – pełna historia transakcji – ich daty, rodzaje, kwoty, wybrane metody płatności, cel ich wykonywania oraz ewentualnie tytuły przelewów wpisane przez użytkownika.
 • Dane finansowe – informacje o numerach rachunków bankowych użytkownika, dane używanych kart debetowych (w postaci tokenów), informacje o źródłach pochodzenia środków finansowych.
 • Inne dane, np. nagrania rozmów telefonicznych, czy historia kontaktów klienta z firmą.
 • Informacje związane z profilami w mediach społecznościowych – kiedy zdecydujesz się zarejestrować w serwisie z wykorzystaniem Twojego profilu w mediach społecznościowych lub kiedy udostępnisz nam Twój post itp.
 • Dane techniczne związane z korzystaniem z naszej strony internetowej, w tym: historia logowania (adres IP, User Agent, data i godzina), dane związane z korzystaniem ze strony, skąd użytkownik wszedł na naszą stronę itp.

Dodatkowo zbieramy i procesujemy informacje o innych osobach, które nam dostarczyłeś. Są to np. dane Twoich odbiorców lub lista osób (adresy email), którym chcesz polecić nasze usługi poprzez Program Poleceń. Podając nam te dane potwierdzasz, że uzyskałeś odpowiednią zgodę tych osób na przekazanie nam ich informacji.

W jaki sposób zbieramy dane osobowe i inne dane

Zakres danych osobowych zbieranych przez Klik-24 zależy od usługi, z której korzysta użytkownik.

Użytkownik sam przekazuje nam informacje, kiedy:

 • rejestruje się w naszym serwisie w celu skorzystania z usług (albo online albo poprzez agenta),
 • wypełnia formularz zlecenia przelewu (online lub przez agenta),
 • aktualizuje swój profil użytkownika,
 • kontaktuje się z nami (mailowo, telefonicznie, za pomocą chatu lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie) lub kiedy to Klik-24 kontaktuje się z użytkownikiem.

Klik-24 pozyskuje dane z następujących źródeł:

 • z publicznie dostępnych baz danych, od wyspecjalizowanych dostawców usług potwierdzania tożsamości użytkowników, w wyniku przeprowadzania procesu weryfikacji tożsamości,
 • z plików cookies – kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową,
 • z widgetów portali społecznościowych dostępnych na naszej stronie,
 • rejestrując szczegóły logowania na naszej stronie.

Cel przetwarzania danych

Klik-24 wykorzystuje dane swoich użytkowników do prowadzenia działalności operacyjnej, czyli do:

 • realizowania transferów pieniężnych i wszystkich czynności niezbędnych do jego wykonania,
 • komunikowania się ze swoimi użytkownikami,
 • administrowania, ulepszania i personalizowania swojego Serwisu,
 • spełnienia wymogów prawnych nałożonych na Klik-24, np. przeprowadzania weryfikacji tożsamości,
 • wykrywania i zapobiegania nadużyciom w serwisie,
 • tworzenia wszelkiego rodzaju analiz i zestawień statystycznych,
 • marketingu bezpośredniego,
 • wysyłania newsletteru.

Podstawa prawna przetwarzania danych

 • umowa o świadczenie usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • obowiązek prawny ciążący na Klik-24 (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w serwisie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • nasz prawnie uzasadniony interes biznesowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przetwarzaniu w celu:
  • wykrywania i zapobiegania nadużyciom w serwisie
  • marketingu bezpośredniego (z wyłączeniem newsletteru)
  • obsługi ewentualnych roszczeń
  • zapewnienia bezpiecznego korzystania z Serwisu
  • tworzenia raportów biznesowych
  • zgłaszania i rozwiązywania problemów
  • dostosowywania serwisu do potrzeb użytkowników
  • przygotowywania i wysyłania niezbędnej komunikacji
  • otrzymywania od Ciebie uwag na temat działania serwisu

Odbiorcy danych

Klik-24 może udostępniać dane użytkowników innym podmiotom w następujących sytuacjach:

 • w celu realizacji postanowień regulaminu usług Klik-24 lub w przypadku zabezpieczenia praw, własności oraz bezpieczeństwa firmy lub usług świadczonych przez Klik-24;
 • w celu spełnienia wymagań regulacyjnych i prawnych;
 • w przypadku sprzedaży lub przeniesienia działalności Klik-24 lub jakiejkolwiek jej części;
 • w przypadku kiedy realizacja usług Klik-24 jest dokonywana we współpracy z innymi dostawcami;
 • w przypadku zwrócenia się odpowiednich władz, służb czy instytucji do Klik-24 o udostępnienie danych użytkowników w toku prowadzonych dochodzeń lub postępowań. Klik-24 zastrzega sobie prawo do zgłaszania do odpowiednich agencji lub wymiany informacji z odpowiednimi firmami przypadków, które według nas mogą świadczyć o nielegalnej aktywności prowadzonej w naszym Serwisie lub o próbie wyłudzeń;
 • na potrzeby realizowania umów zawartych przez Klik-24 z innymi firmami, świadczącymi usługi w zakresie szeroko pojętego wsparcia procesów biznesowych (np. administracja, marketing, wsparcie IT, Call Centre) – jedynie w zakresie potrzebnym do wykonania powierzonych usług.

W oparciu o powyższe sytuacje, Klik-24 wysyła dane do następujących kategorii odbiorców danych:

 • agenci
 • nasi partnerzy oraz osoby współpracujące świadczący usługi outsourcingowe w zakresie m.in. obsługi klienta, wsparcia procesów IT, sprzedaży oraz marketingu,
 • dostawca usług hostingu,
 • dostawcy usług wspomagających wykrywanie i rozwiązywanie problemów w serwisie,
 • dostawcy narzędzi do weryfikacji tożsamości,
 • organy i instytucje publiczne,
 • dostawcy rozwiązań procesowania płatności,
 • dostawcy narzędzi do komunikacji,
 • dostawcy narzędzi do optymalizacji usług świadczonych w internecie,
 • Banki i inne instytucje płatnicze – w celach realizacji zleceń przekazu pieniężnego – zarówno kiedy otrzymujemy środki od Ciebie na realizację zlecenia płatniczego, jak i wtedy, kiedy udostępniamy te środki Twojemu odbiorcy,
 • dostawcy narzędzi do zarządzania projektami,
 • dostawcy narzędzi do zarządzania i wysyłania newsletterów,
 • dostawcy mediów społecznościowych,
 • firmy doradcze i obsługa prawna.

Marketing/ Remarketing

Korzystamy z usług dostawców rozwiązań do prowadzenia kampanii remarketingowych, czyli do wyświetlania naszych reklam w ich sieciach. Firmy te wykorzystują różnego rodzaju technologie, włączając pliki cookies, żeby prezentować Ci treści marketingowe dopasowane do Twoich zainteresowań. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową automatycznie umieszczamy w Twojej przeglądarce pliki cookies naszych dostawców. To pozwala na monitorowanie Twojego zachowania w sieci, np. że odwiedzałeś już naszą stronę w przeszłości. Ta informacja, oraz Twój profil zachowania i demograficzny (zbudowany na bazie historii wyszukiwania, lokalizacji, wieku, płci itp.) jest wykorzystywany do wyświetlania Ci naszych reklam, kiedy przeglądasz strony internetowe. Dodatkowo wykorzystujemy dane naszych klientów, np. adres email w celu dopasowania ich w sieciach naszych dostawców, żeby mogli oni wyświetlać im spersonalizowane przez nas treści reklamowe.

Jeżeli nie chcesz, aby informacje o Tobie były wykorzystywane w taki sposób, musisz zmienić ustawienia prywatności w swojej przeglądarce:

Preferencje dotyczące komunikacji marketingowej

Potrzebujemy Twojej wyraźnej zgody na kierowanie do Ciebie treści marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie od Klik-24 informacji o specjalnych ofertach, kodach promocyjnych lub innych materiałów promocyjnych bezpośrednio na adres email lub za pomocą numeru telefonu (SMS lub połączenia przychodzące).

W celu zarejestrowania Twoich preferencji marketingowych, Klik-24 stworzyło specjalne narzędzie dostępne dla zarejestrowanych użytkowników.

Wysyłanie danych poza EEA

Niektórzy z naszych usługodawców mają siedzibę poza UE, dlatego też Twoje dane osobowe mogą być przesyłane również poza UE. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych w umowach podpisanych z naszymi partnerami stosujemy klauzule zgodne z decyzją Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich – 2010/87/EU. Treść decyzji jest dostępna pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.

Przechowywanie i bezpieczeństwo danych

Dane osobowe zbierane przez Klik-24 są przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. W procesie tym stosujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa i stosujemy się do odpowiednich regulacji i przepisów.

Komunikacja z naszym Serwisem odbywa się przy użyciu połączeń szyfrowanych, z wykorzystaniem protokołów HTTPS i TLS (wersja Evaluation). Dane przekazywane w ten sposób nie są widoczne dla innych użytkowników Internetu. 

Jako użytkownik naszego Serwisu masz obowiązek chronić swoje hasło dostępu i nie udostępniać go osobom trzecim. Klik-24 przechowuje hasła użytkowników na swoich serwerach w zaszyfrowanej formie.

W swojej działalności Klik-24 wprowadził procedury ograniczania dostępu do danych osobowych swoim pracownikom. Oznacza to, że dostęp do tych danych mają jedynie te osoby, które tego faktycznie potrzebują i to w zakresie określonym przez zakres obowiązków na danym stanowisku pracy. Dodatkowo, aby lepiej chronić twoje dane i kiedy tylko jest to możliwe, wykorzystujemy pseudonimizację danych osobowych, a także zasady szyfrowania.

Zwracamy też uwagę na procedury ochrony danych osobowych wykorzystywane przez firmy, z którymi współpracujemy. Muszą one przestrzegać najwyższych standardów ochrony danych osobowych w danej dziedzinie.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe gromadzone przez Klik-24 w celu spełnienia wymogów prawnych AML / CTF muszą być przez nas przechowywane przez okres 5 (pięciu) lat od daty rozwiązania umowy z klientem lub po dacie wykonania pojedynczej transakcji.

Dane osobowe gromadzone przez nas w celu realizacji umowy z Tobą są przetwarzane tak długo, jak są potrzebne do prawidłowego wykonania umowy oraz, po zakończeniu umowy, przez okres potrzebny do ewentualnego dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane przez Klik-24 na podstawie Twojej wyraźnej zgody będą używane, o ile nie odwołasz zgody.

Dane osobowe przetwarzane przez Klik-24 w oparciu o uzasadnione interesy naszej firmy będą używane tak długo, dopóki nie otrzymamy od Ciebie sprzeciwu odnośnie przetwarzania Twoich danych.

Prawa użytkownika

Klik-24 nie będzie wykorzystywał danych osobowych użytkowników w inny sposób niż określony w tej Polityce Prywatności bez uprzedniego poinformowania i uzyskania wyraźnej zgody użytkownika.

Użytkownik powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji marketingowej od Klik-24 lub tę zgodę wycofać. Służy do tego odpowiednia zakładka z ustawieniami preferencji dostępna dla użytkowników serwisu po zalogowaniu na stronie internetowej. Dodatkowo Klik-24, w każdej wysłanej do użytkownika korespondencji ofertowej, będzie dawało możliwość na wycofanie zgody użytkownika na dalsze otrzymywanie tego typu korespondencji.

Korzystając z Serwisu Klik-24 użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie. W każdej chwili użytkownik ma prawo tę zgodę wycofać. Należy w tym celu skontaktować się z Klik-24 w sposób podany poniżej lub w zakładce Kontakt na stronie internetowej.

W sytuacji, kiedy użytkownik przekaże Klik-24 dane osobowe osoby trzeciej, oznacza to, że wcześniej uzyskał zgodę tej osoby na przekazanie jej danych do Klik-24.

Prawa podmiotu danych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (GDPR/ RODO) zapewnia następujące uprawnienia osobom, których dane są przetwarzane przez Klik-24:

 • Prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania/ uzupełnienia danych
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z Klik-24 na adres: legal@klik-24.com. Mamy miesiąc na odpowiedź na Twoją prośbę. Proszę wziąć pod uwagę, że jako instytucja finansowa oraz w celu spełnienia wymogów prawnych AML / CTF, Klik-24 jest zobowiązany do przechowywania danych osobowych, jak również wszystkich szczegółów transakcji i wszelkich innych dodatkowych dokumentów, przez wymagany okres czasu (szczegółowe informacje w: Okres przechowywania danych, powyżej). Ma to na celu zapobieganie oraz wykrywanie ewentualnych przypadków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wymogi te nadpisują niektóre prawa wynikające z GDPR.

Mamy prawo odrzucić wniosek podmiotu danych o wykonanie jego prawa dostępu do danych lub pobrać rozsądną opłatę za spełnienie takiego żądania, jeżeli jest on nadmierny lub bezzasadny.

Jeśli uważasz, że Twoje prawo wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych zostało naruszone, masz prawo złożyć skargę do:

Zależy nam, żeby dane, które posiadamy o naszych użytkownikach były prawidłowe i aktualne. Dlatego też opracowaliśmy procesy i narzędzia, mające na celu pomoc w tym zakresie. Aby uaktualnić swoje dane, użytkownik może skontaktować się z nami lub dokonać tego samodzielnie, logując się do naszego serwisu i korzystając z zakładki pozwalającej na edycję danych.

Profilowanie, segmentacja oraz automatyczne podejmowanie decyzji

Wykorzystujemy profilowanie oraz segmentację naszych klientów jedynie w celu spersonalizowania komunikacji marketingowej i /lub w celu zwiększenia zadowolenia użytkowników z naszego serwisu. Robimy to w oparciu o takie dane jak np. kraj zamieszkania, wybrany język lub najczęściej wybierane produkty. Obecnie nie wykorzystujemy narzędzi pozwalających na automatyczne podejmowanie decyzji. Dodatkowo, nasze profilowanie i segmentowanie nie pociąga za sobą skutków prawnych dla klientów

Możemy jednakże wykorzystywać profilowanie w celach zapobiegania występowaniu nadużyć w naszym serwisie. Tego typu profilowanie może mieć skutki prawne dla naszych klientów. Jesteśmy jednak zobligowani przez przepisy dotyczące zapobieganiu praniu pieniędzy (AML) do zapobiegania nadużyciom w naszym serwisie.

Cookies

Klik-24 korzysta z „ciasteczek”, co jest powszechnie stosowaną praktyką. W celu zapoznania się ze szczegółami, zobacz naszą Politykę cookies.

Zmiany w Polityce Prywatności

Klik-24 zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego dokumentu w każdym momencie. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie, z informacją o dacie wprowadzenia zmian. W szczególnych przypadkach informacje o zmianach zapisów Polityki Prywatności mogą być przekazywane użytkownikom w formie korespondencji e-mail. Prosimy zatem o jak najczęstsze odwiedzanie tej strony i zapoznawanie się z najnowszymi wersjami niniejszego dokumentu.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań odnośnie Polityki Prywatności Klik-24 prosimy o kontakt z nami.