Oferta przekazów pieniężnych

08 czw 2021

Przelew europejski SEPA

Przelew europejski SEPA

Przelew europejski SEPA, często zwany również jako polecenie przelewu SEPA. To usługa płatnicza, która umożliwia tani transfer środków w euro. Gdzie dokładnie obowiązuje? Jak sama nazwa wskazuje, jest dostępny praktycznie w całej Europie. A konkretniej, w 36 krajach i terytoriach zależnych, w tym państwach członkowskich UE i kilku innych. Aczkolwiek przelew SEPA można wykonać jedynie do banków, które przyjęły porozumienie dotyczące realizowania płatności w formacie SEPA. W celu zasięgnięcia większej ilości informacji, zapraszam serdecznie do lektury artykułu!

Spis treści
Wprowadzenie do tematu
Kraje członkowskie w strefie
Uwarunkowania transferowe
Porównanie dwóch transferów
Jaki jest czas realizacji usługi?
Powstanie Jednolitego Obszaru

Przelew europejski SEPA – co to jest?

Przelew europejski SEPA to nic innego jak przelew krajowy, bądź przelew zagraniczny wykonywany w walucie EUR. Płatności te dokonuje się wyłącznie w ramach działalności Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (Single Euro Payments Area). Wysyłane poprzez przelew SEPA środki, wpływają na konto adresata najpóźniej kolejnego dnia roboczego. Przelew SEPA charakteryzuje się znikomymi, bądź zerowymi opłatami za realizację usługi. Co ważne, ewentualny koszt zlecenia przelewu jest stały i niezależny od wartości przelewu. Zdecydowanie jest to najtańsza forma na dokonanie przelewu w euro.

Przelew europejski SEPA można zrealizować jedynie z opcją dzielenia kosztów, czyli (SHA). Co istotne, przelew SEPA posiada odgórny limit wartości transakcji w wysokości 999,999,999.99 EUR z datą księgowania (SPOT). Jednak w przypadku zlecenia przelewu natychmiastowego, limit wynosi 100.000 EUR. Kolejną zaletą jest odbiór pełnej kwoty przelewu, nie pomniejszonej o bankowe prowizje, czy też inne opłaty. Przelew SEPA zlecimy w sposób wygodny dla nas – telefonicznie, online lub osobiście w oddziale banku.

Gdzie można wysłać przelew europejski SEPA?

Taki przelew możemy wysłać do konkretnych krajów. Jakich konkretnie? Mowa o tych, które leżą w obszarze płatności SEPA. Jak już wcześniej napisaliśmy, obecnie do strefy SEPA zalicza się 36 państw:

 • 27 członków UE (m.in. Niemcy, Polska, Słowacja, Hiszpania, Szwecja);
 • 4 państwa stowarzyszone w EOG (Islandia, Liechtenstein, Szwajcaria, Norwegia);
 • Wielka Brytania pomimo opuszczenia struktur Unii Europejskiej, z dniem 01.01.2021 r.;
 • 4 mikropaństwa mające odrębne ustalenia pieniężne z UE (Andora, Monako, San Marino i Watykan).

Ciekawostka! Przelew europejski SEPA można wysłać również do wyznaczonych terytoriów zależnych innych państw europejskich. Należą do nich m.in.: Azory, Ceuta i Melilla, Wyspy Kanaryjskie, Gibraltar, Reunion, Madera, Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika, czy Wyspy Alandzkie.

Warunki realizacji przelewu europejskiego

Aby przelew przyjęto jako europejski, nie wystarczy tylko wysłać pieniędzy do państwa należącego do SEPA. Musimy bowiem spełnić również pewne warunki. Oto one:

 • waluta transakcji – tylko EUR;
 • tryb przelewu – pilny lub zwykły (dla klientów indywidualnych); zwykły lub ekspresowy (dla klientów firmowych);
 • opcja płatności – jest tylko jedna opcja kosztowa (SHA), która oznacza płatności współdzieloną pomiędzy zleceniodawcą, a zleceniobiorcą przelewu. Zgodnie z dyrektywą UE, bank odbiorcy przelewu nie pobiera żadnych prowizji z tytułu takiej transakcji;
 • rachunek bankowy – konto odbiorcy należy wprowadzić w formacie IBAN, gdyż jest to wymóg transakcji międzynarodowych;
 • kod BIC/SWIFT – na przestrzeni ostatnich kilku lat, większość banków zniosła ten obowiązek. Obecnie rolę unikatowego identyfikatora odbiorcy przelewu pełni numer konta beneficjenta, w formacie IBAN.

Pamiętaj! Chcąc zrealizować przelew europejski SEPA, należy spełnić każdy z powyższych warunków. Jak również ten dotyczący kraju przeznaczenia przelewu. W przeciwnym razie, nasz przelew zagraniczny wyśle się jako przelew SWIFT.

Przelew europejski SEPA, a przelew zagraniczny SWIFT – czym się różnią?

Jaka jest różnica pomiędzy przelewem SWIFT, a jego starszym odpowiednikiem – przelewem SWIFT? Zobaczcie sami!

Cecha Przelew SEPA Przelew SWIFT
Opcja płatności SHA – opłaty współdzielone między nadawcę, a odbiorcę przelewu. OUR – ogół kosztów ponosi nadawca przelewu.
SHA – koszty są dzielone na obie strony transakcji.
BEN – wszystkie koszty pokrywa odbiorca płatności.
Terytorium 36 państw członkowskich strefy SEPA Wszystkie państwa świata
Waluta EUR (euro) Wszystkie waluty świata
Czas realizacji D+1 (należność wpływa na konto adresata w następnym dniu roboczym). D+3 (środki są księgowane do trzech dni roboczych).
Prowizje tzw. “banków pośredniczących” Brak – w całej transakcji udział biorą tylko banki nadawcy i odbiorcy przelewu. Występują i nie są z góry znane.
Koszt zlecenia przelewu 0-10 zł (w zależności od banku nadawcy) 20-250 zł (zależnie od danego banku i przyjętej tabeli opłat i prowizji)

Ważne! Nie możemy zapomnieć jednak o jednej istotnej rzeczy. Mianowicie, jeśli wysyłamy przelew SEPA z rachunku bankowego nie prowadzonego w EUR, i tak nastąpi przewalutowanie. Efektem czego będzie znaczna opłata, w postaci spreadu walutowego. Koszt ten jest zależny od wartości przelewu i danego banku, lecz zwykle wynosi około 5-10% ogółu transakcji.

Przelew europejski SEPA – ile trwa?

Ile idzie przelew SEPA? To zależy, jaki rodzaj przelewu SEPA nadamy przez bank. Wyróżnia się trzy typy przelewów SEPA.

 1. Polecenie przelewu SEPA, czas realizacji usługi: 1 dzień roboczy;
 2. Polecenie zapłaty SEPA, czas realizacji usługi: 2-3 dni robocze – 2 dni (SEPA Core), 3 dni (SEPA B2B);
 3. Natychmiastowy przelew SEPA (SEPA Instant), czas realizacji: 10 sekund (dostępny od listopada 2017 r. w wybranych instytucjach bankowych).

Wysyłaj walutę szybko i wygodnie

Początki powstania SEPA

Projekt SEPA utworzono dzięki kooperacji dwóch europejskich sektorów: bankowego oraz płatniczego. Organem reprezentującym była Europejska Rada ds. Płatności (z ang. European Payments Council, w skrócie EPC). Podmiot ten wykonał schematy funkcjonowania systemu SEPA zarówno dla usług poleceń przelewu oraz poleceń zapłaty. Aktualnie pracuje nad schematami działania dla kart płatniczych, jak i innowacyjnymi pomysłami dla płatności mobilnych. Jako dokument oficjalnie określający transakcje w standardzie SEPA, przyjmuje się Rozporządzenie SEPA (UE) nr 260/2012. Zawarto w tym nim przede wszystkim zasady działania dla krajów strefy euro, jak i państw nie będących w tej strefie. A także podano oficjalny termin rozpoczęcia funkcjonowania płatności SEPA. Pierwotnie miał być to luty 2014 roku, lecz później przesunięto datę na sierpień 2014.

Przyczyny powstania Jednolitego Obszaru Płatności w Euro

SEPA powstała celem utworzenia jednolitego rynku usług płatniczych. Dzięki czemu użytkownicy tego systemu oraz przedsiębiorcy mają możliwość zlecania płatności tanio, łatwo, szybko i bezpiecznie. Zupełnie, jakbyśmy realizowali przelew krajowy, a nie zagraniczny. Jest to obszar, gdzie wszyscy klienci, przedsiębiorcy, a także pozostałe podmioty gospodarcze mogą realizować transfery środków w euro. Jak również odbierać wpłaty w walucie EUR, na terytorium Europy. W granicach państw stowarzyszonych w Unii Europejskiej. Jak i pod kątem transgranicznym do krajów nie będących członkami UE, lecz przynależących do obszaru SEPA. Każda transakcja ma identyczne uwarunkowania, kwestię przepisów prawnych oraz wymagania. Bez względu na kraj osoby wysyłającej pieniądze, jak i odbiorcy.

Podstawową zasadą dla transakcji krajowych SEPA, jak i tych transgranicznych stała się zasada równych opłat. Ma ona bowiem uniwersalne zastosowanie, ponieważ obejmuje wszystkie typy płatności realizowanych elektronicznie w EUR. Głównym założeniem SEPA była więc harmonizacja płatności w Europie i skonsolidowanie społeczności europejskiej.

Inne artykuły