Oferta przekazów pieniężnych

10 kwi 2024

Numer IBAN w Polsce

Numer IBAN w Polsce

Numer IBAN w Polsce jak i w większości krajów na świecie, używany jest do identyfikacji konta bankowego w transakcjach międzynarodowych. Jednakże, choć ogólna idea numeru IBAN pozostaje taka sama, szczegóły mogą się różnić w zależności od kraju. W Polsce numer IBAN ma swoje specyficzne cechy, które warto poznać, zwłaszcza jeśli planujesz dokonywać lub odbierać płatności zza granicy. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej strukturze i funkcji numeru IBAN w Polsce. Ponadto omówimy, jak się różni od numeru konta bankowego stosowanego podczas transakcji krajowych ELIXIR.

Spis treści

Numer IBAN w Polsce

Numer IBAN (International Bank Account Number) w Polsce składa się z 28 znaków. Jest to standardowy format numeru konta bankowego stosowany w transakcjach walutowych i międzynarodowych. Rachunek bankowy w formacie IBAN składa się z następujących elementów:

 1. PL – Dwuliterowy kod kraju (Polska)
 2. 2 cyfry – Dwucyfrowy kod kontrolny
 3. 8 cyfr – Numer rozliczeniowy jednostki banku
 4. 16 cyfr – Numer rachunku bankowego Klienta

Ostateczny format wygląda mniej więcej tak: PL11 2222 3333 4444 5555 6666 7777

Każdy bank w Polsce tworzy własne numery IBAN dla swoich klientów. Taki rachunek można uzyskać poprzez bankowość internetową, kontaktując się z bankiem lub znajdując go na swoim wyciągu bankowym. Przed dokonaniem transferu pieniędzy, zawsze należy upewnić się, że numer IBAN wprowadziliśmy poprawnie, aby uniknąć błędów w przelewie.

Co to jest IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) to globalny standard identyfikacji rachunków bankowych, który umożliwia precyzyjne określenie adresu każdego konta bankowego na świecie. Składa się z unikalnej kombinacji liter i cyfr, które zawierają informacje o kraju, instytucji finansowej, rodzaju konta i numerze konta właściciela.

Jedną z istotnych cech IBAN jest fakt, że jego format różni się w zależności od kraju. Każdy kraj ma swoje własne standardy dla IBAN. Co oznacza, że długość i struktura numeru różnią się w zależności od lokalnych wymagań. Na przykład IBAN dla Polski będzie się różnił od IBAN-u dla Niemiec czy Wielkiej Brytanii.

Format numeru IBAN został wprowadzony w celu ułatwienia i standaryzacji międzynarodowych transakcji finansowych. Dzięki IBAN, przelewy międzynarodowe są bardziej efektywne, a ryzyko popełnienia błędów w adresowaniu płatności jest znacznie mniejsze. W praktyce IBAN jest często wymagany podczas wykonywania przelewów zagranicznych lub dokonywania płatności w walutach obcych. Dlatego też posiadanie i prawidłowe korzystanie z IBAN jest kluczowe dla osób lub firm prowadzących działalność międzynarodową.

Czy numer IBAN to numer konta?

Numer IBAN nie jest dokładnie tym samym co numer konta bankowego. IBAN zawiera informacje nie tylko o numerze samego konta, ale także o kraju, instytucji finansowej oraz kodzie identyfikacyjnym banku. Natomiast numer konta bankowego to identyfikator przypisany do konkretnego rachunku bankowego w danej instytucji finansowej. IBAN jest formą standaryzowaną numeru konta bankowego, która umożliwia precyzyjne identyfikowanie konta bankowego w międzynarodowym systemie płatności, szczególnie podczas transakcji międzynarodowych. Dlatego, mimo że IBAN zawiera elementy numeru konta, nie można ich używać zamiennie ani mylić tych dwóch pojęć.

Przykład IBAN-u dla Polski i Wielkiej Brytanii

Oto przykłady IBAN dla Polski i Wielkiej Brytanii:

 1. Polska:
  • Numer IBAN dla Polski może mieć format: PLXX BBBB AAAA CCCC CCCC CCCC CCCC, gdzie:
   • „PL” oznacza kod kraju (Polska), ”XX” to dwie cyfry kontrolne, ”BBBB” to czterocyfrowy kod banku, ”AAAA” to czterocyfrowy kod oddziału banku, ”CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC” to numer rachunku bankowego.
  Przykład: PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874 (dla Banku Santander)
 2. Wielka Brytania:
  • Numer IBAN dla Wielkiej Brytanii może mieć format: GBXX NWBK AAAA AAAA AAAA AA, gdzie:
   • „GB” oznacza kod kraju (Wielka Brytania), ”XX” to dwie cyfry kontrolne, ”NWBK” to czteroliterowy kod banku, ”AAAA AAAA AAAA AA” to numer rachunku bankowego.
  Przykład: GB29 NWBK 6016 1331 9268 19 (dla NatWest Bank)

Podsumowując, chociaż oba numery IBAN służą identyfikacji konta bankowego, ich budowa może się różnić w zależności od kraju. Oba zawierają jednak informacje o kodzie kraju, cyfrach kontrolnych, kodzie banku oraz numerze rachunku bankowego. W przypadku Polski i Wielkiej Brytanii, różnice wynikają głównie z unikalnych formatów używanych przez te kraje. Ostatecznie, każdy numer IBAN jest indywidualnym identyfikatorem bankowym, który umożliwia bezpieczne i poprawne przekazywanie funduszy między różnymi krajami.

Numer IBAN w Polsce a numer rachunku bankowego

W Polsce numer rachunku bankowego i numer IBAN różnią się konstrukcją oraz przeznaczeniem:

 1. Numer rachunku bankowego (tzw. numer konta) w Polsce składa się z 26 cyfr. Korzystamy z niego głównie do wykonywania oraz odbierania transakcji krajowych. Każdy bank ma swój unikalny format numeru rachunku.
 2. Numer IBAN (International Bank Account Number) to międzynarodowy standard identyfikacji konta bankowego. W Polsce również stosuje się IBAN, szczególnie w transakcjach międzynarodowych. Format IBAN w Polsce składa się z 28 znaków, który zawiera m.in. kod kraju (PL), cyfry kontrolne oraz krajowy numer rachunku bankowego.

Numer rachunku IBAN w Polsce a numer rachunku bankowego

Pomimo tego, że formaty numerów IBAN różnią na świecie. Warto dodać, że w Polsce numer IBAN składa się z kodu kraju oraz numeru rachunku bankowego. Oznacza to, że polski IBAN zaczyna się od kodu kraju (PL dla Polski), po którym następuje krajowy numer rachunku bankowego. Dzięki takiemu układowi numer IBAN w Polsce można łatwo zidentyfikować jako krajowy numer rachunku bankowego, poprzez dodanie kodu kraju na początku. Ta struktura ułatwia identyfikację konta bankowego w transakcjach międzynarodowych oraz zapewnia spójność z międzynarodowymi standardami.

Ile cyfr ma numer konta bankowego w Polsce?

W Polsce numer konta bankowego składa się z 26 cyfr, które obejmują różne informacje, takie jak numer banku, numer oddziału oraz numer rachunku bankowego właściciela konta. Ta długa sekwencja cyfr pozwala jednoznacznie zidentyfikować indywidualne konto bankowe.

Z czego składa się numer konta bankowego w Polsce?

Numer konta bankowego w Polsce składa się z kilku elementów:

 1. Liczba kontrolna – Dwucyfrowy kod kontrolny.
 2. Numer banku: Następne cztery cyfry to kod banku, który identyfikuje konkretne banki w Polsce.
 3. Numer oddziału (opcjonalny): Kolejne cztery cyfry to numer oddziału banku, ale nie zawsze jest on wymagany. Może być pominięty lub wypełniony zerami.
 4. Numer rachunku bankowego: Pozostałe cyfry stanowią numer rachunku właściciela konta w danym banku.

Oto przykład numeru konta bankowego w Polsce:

12 1234 5678 9012 3456 7890 1234

 • 12: Liczba kontrolna
 • 1234: Numer banku
 • 5678: Numer oddziału (opcjonalny)
 • 9012 3456 7890 1234: Numer rachunku bankowego.

Źródła:

 1. IBAN number
 2. SWIFT
 3. Krajowa Izba Rozliczeniowa
 4. Santander Bank
 5. Natwest Bank

Inne artykuły