Oferta przekazów pieniężnych

15 czw 2021

Przelew SWIFT a SEPA

Przelew SWIFT a SEPA

Przelew SWIFT a SEPA. Który z nich wybrać? Oba stanowią dwie największe sieci płatnicze. Pierwszy z nich działa globalnie, a drugi w Europie. Jak i na terytoriach zależnych państw UE. Każdy z nich daje użytkownikom opcję zrealizowania przelewów pomiędzy podmiotami finansowymi w ramach tej sieci. Zobaczmy więc, czym się charakteryzują i zestawmy ze sobą ich największe zalety. Zapraszamy serdecznie do dzisiejszej lektury!

Spis treści
Wprowadzenie do tematu
Transfer globalny – co to jest?
Jakie są koszty takiej usługi?
Jaki jest czas realizacji usługi?
Transfer europejski – co to jest?
Jak zrealizować płatność w EU?
Ile kosztuje transfer europejski?
Rodzaje i czas realizacji usługi
Podsumowanie tematu

Przelew SWIFT a SEPA – wstępne porównanie

Przelew SWIFT a SEPA to znane na całym świecie systemy płatności międzynarodowych. Pomimo, iż stworzono je w jednym celu, to jednak ich charakterystyka jest zgoła odmienna. Niektóre z cech każdego tych systemów są tożsame, lecz równocześnie mogą się one wzajemnie przenikać. Tworząc tym samym skuteczny zestaw transakcji zagranicznych. W przypadku zasięgu obowiązywania, przelew SWIFT umożliwia transferowanie środków do każdego kraju na świecie. Zaś przelew SEPA ogranicza się tylko do kontynentu europejskiego oraz terytoriów zależnych niektórych krajów. Jednakże w tej opcji, pieniądze na pewno wpłyną do adresata dużo szybciej oraz znacznie sprawniej. Posługując się systemem płatności SWIFT, klienci otrzymują bowiem dostęp do bogatego wachlarza walut wielu państw świata. Po to, aby wybrać dogodną dla siebie walutę przelewu. Natomiast w systemie SEPA zlecimy jedynie przelew środków w euro. Choć plusem jest to, że transakcje te są czasem darmowe. W najgorszym wypadku zapłacimy do 10 zł, zależnie od oferty danego banku.

Przelew SWIFT – co to jest?

Przelew zagraniczny SWIFT jest formą międzynarodowych usług przeznaczonych do realizowania transferów na całym świecie. Organem nadzorującym jest Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, czyli Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Podmiot ten działa już od 1973 roku, lecz nigdy nie miał własnej siedziby. W związku z tym, w pośrednictwie środków między bankami z różnych krajów wykorzystuje się różne instytucje z zewnątrz. System płatności SWIFT pozwala także na przesyłanie pieniędzy do krajów nie będących członkami UE. Aczkolwiek jest również oczywiście możliwość wysłania przelewu z jednego państwa Unii Europejskiej do drugiego. Z uwagi na fakt, że nie ma tutaj limitu zasięgu geograficznego, jest to jedno z najczęściej stosowanych typów przelewu międzynarodowego.

Ważne! Poprzez przelew SWIFT, można wysłać pieniądze prawie w każdej walucie świata. Jednak koszt przewalutowania zawsze stanowi najważniejszy element składający się na wysokość opłat naszej transakcji.

Koszt przelewu SWIFT

W odróżnieniu od przelewów SEPA, gdy wybieramy przelew SWIFT mamy możliwość wyboru z jednej z trzech opcji płatności za przelew. Będąc zleceniodawcą przelewu, to my decydujemy, kto pokryje finalną opłatę za zlecenie przelewu. Może ona wynieść co najmniej kilkadziesiąt złotych. Średnio przedział opłat może wynieść od 20 do nawet 250 zł. Należy jednak pamiętać, że zazwyczaj prowizję określa się jako konkretną wartość procentową od kwoty, jaką przelewamy, czyli np. 0,5% wartości transakcji. Zdecydowana większość banków i tak stosuje swoje widełki za usługi (zarówno stawki minimalne, jak i maksymalne). Przez które wyliczana jest konkretna prowizja dla banku. W systemie SWIFT jest obecnych ponad 200 państw naszego globu.

Pamiętaj! Realizując przelew SWIFT, możemy wybrać opcję kosztową. Z trzech dostępnych wybieramy jedną. Oto one:

 1. OUR (nadawca) – całość opłat za przelew pokrywa zleceniodawca przelewu;
 2. BEN (odbiorca) – ogół kosztów ponosi zleceniobiorca przelewu;
 3. SHA (dzielone) – koszty rozkładają się na obie strony transakcji. Należnymi kosztami prowizji dla banku odbiorcy oraz banków pośredniczących obciąża się beneficjenta przelewu. Zaś opłatami prowizyjnymi dla banku osoby zlecającej transakcję przejmuje się już tylko osoba dokonująca tego zlecenia.

Przelew SWIFT – ile idzie?

Czas realizacji usługi przelewu SWIFT zwykle wynosi od 1-3 dni roboczych. Jest to zależne od kilku istotnych czynników. Jednakże tutaj też mamy okazję dokonać wyboru spośród trzech różnych form realizacji transakcji:

 1. standardowa – tzw. “D+2”, czyli zwykle taki transfer wpływa na konto odbiorcy w ciągu dwóch dni roboczych;
 2. pilna – tzw. “D+1”, czyli przelew wpływa na konto adresata w kolejnym dniu roboczym po jego zleceniu;
 3. ekspresowa – całą operację realizuje się w tym samym dniu roboczym.

Darmowe przelewy z Anglii do Polski

Co to jest przelew SEPA?

Przelew europejski SEPA jest formą przelewów międzynarodowych działającą w systemie SEPA. Jest to skrót od pełnej nazwy angielskiej – Single Euro Payments Area. Oznacza to dosłownie Jednolity Obszar Płatności w Euro. Płatności SEPA utworzono, aby znacznie usprawnić i przyspieszyć proces transferowania środków pieniężnych w obszarze UE. A także do państw EOG, czyli: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, jak również do niezależnych Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Transfer metodą SEPA można też zrealizować do kilku mniejszych państw w Europie, jak: San Marino, Watykan, Andora. Dodatkowo pieniądze prześlemy do wielu terytoriów zależnych krajów europejskich, jak choćby: Wyspy Alandzkie (FIN), Gujana Francuska (FRA), Gibraltar (ANG). Obecnie do obszaru SEPA zaliczanych jest 36 państw. Mianem przelewu SEPA określa się przelew krajowy, bądź też zagraniczny dokonany w walucie EUR.

Jak zrobić przelew SEPA?

Pamiętaj! Jeżeli chcesz wysłać pieniądze do osoby, bądź instytucji poprzez przelew SEPA, należy spełnić odpowiednie kryteria i wybrać właściwe ustawienia przelewu:

 • waluta przelewu: EUR;
 • opcja kosztowa: SHA (współdzielone);
 • obszar SEPA – banki nadawcy i odbiorcy muszą być jego członkami;
 • numer konta adresata w międzynarodowym standardzie IBAN – ciąg numeru rachunku musi być poprzedzony kodem kraju, do którego wysyłamy przelew, np. (PL – Polska, GB – Wielka Brytania).

W sytuacji, gdy zdarzy nam się popełnić błąd podczas wprowadzania powyższych danych, nasza transakcja może zostanie anulowana. Inną z gorszych opcji jest możliwość, że będzie zrealizowana jako przelew SWIFT, co spowoduje znaczny wzrost opłat za transfer. W najlepszym przypadku zostanie ona przekierowana do właściwej konfiguracji przez pracownika banku. Efektem tych działań może być zwrot środków na nasze konto, bądź też zaksięgowanie ich na właściwym rachunku, ze sporym opóźnieniem. Niemiłym zaskoczeniem może być tu uszczuplenie kosztu zwrotu przelewu. Niestety banki często pobierają za takie działania niewielkie opłaty, choć zawsze są to przecież pieniądze.

Ważne! Przelewy SEPA obejmują tylko i wyłącznie przelewy realizowane w walucie EUR. Do największych korzyści wynikających z tej metody płatniczej należą: szybki czas realizacji usługi, niski koszt przelewu oraz bezpieczeństwo.

Koszt przelewu SEPA

Jaki jest koszt przelewu SEPA? Opłaty te mogą się różnić w zależności od banku, poprzez który realizujemy płatność. Jak również względem rachunku bankowego, z którego przesyłamy pieniądze. Jednakże opłaty za zlecenie przelewu w systemie SEPA zawsze są dużo niższe od porównywanego systemu SWIFT. Z czego wynika ta ogromna różnica? Banki obu stron transakcji SEPA nie muszą posiłkować się pomocą ze strony tzw. “banków pośredniczących”. Ogólnie koszt przelewu SEPA jest bardzo niski i waha się od 0 do 10 zł. Tak, od 0, gdyż często spotyka się zerowymi opłatami tego przelewu. Przedział ten zależy od aktualnej propozycji wybranego banku oraz rodzaju posiadanego rachunku. Na szczęście, wysokość ewentualnej opłaty za zlecenie przelewu SEPA jest niezależna względem przesyłanej kwoty.

Kosztami tego przelewu obciąża się zarówno nadawcę, jak i odbiorcę przelewu. Czyli jest tutaj ograniczenie w postaci dzielonej opcji kosztowej (SHA). Rozwiązanie to jest bardzo proste, gdyż zleceniodawca przelewu opłaca wyłącznie prowizję swojego banku. Zaś zleceniobiorca prowizję własnego banku, nie występują tutaj żadne inne opłaty dla banków pośredniczących.

Ważne! Koniecznie należy pamiętać, że przelew SEPA pomimo, iż wykonujemy tylko i wyłącznie w euro. To możemy go zlecić również z rachunku w prowadzonego w innej walucie. Przykładowo z konta w złotówkach. Zaznaczając walutę transakcji jako EUR (euro), nastąpi przewalutowanie PLN -> EUR.

Przelew SEPA – ile trwa?

Czas realizacji usługi za pomocą przelewu SEPA jest na prawdę krótki. Wpłata wpływa na rachunek beneficjenta płatności zwykle w ten sam dzień, bądź następny dzień roboczy. W najgorszym wypadku, może to zająć dwa lub trzy dni robocze. Jest to ogólnie obowiązujący standard unijny. Czas trwania przelewu do adresata różni się także względem wybranego przez nas rodzaju przelewu SEPA. Obecnie istnieją:

 • Polecenie przelewu SEPA (The SEPA Credit Transfer) – 1 dzień roboczy;
 • Natychmiastowy przelew SEPA (The SEPA Instant Credit Transfer) – ok. 10-20 sekund (w Polsce usługa ta nie jest jeszcze dostępna w żadnym z banków);
 • Polecenie Zapłaty SEPA Core (The SEPA Core Direct Debit Transfer) – min. 2 dni robocze;
 • Polecenie Zapłaty SEPA B2B (The SEPA B2B Direct Debit Transfer) – min. 3 dni robocze.

Przelew SWIFT a SEPA – szczegółowe porównanie

Podsumowując omawiane dzisiaj typy przelewów, czyli: SWIFT i SEPA. Zdecydowanie możemy stwierdzić, że są to dwa różne systemy przelewów międzynarodowych. Najlepszym sposobem na ich porównanie jest zestawienie ich poszczególnych cech w tabelce.

Cecha/Typ przelewu

Przelew SWIFT

Przelew SEPA

Waluta

 

Każda waluta świata. EUR (Euro).

Opcja kosztowa

 

 

 

Do wyboru są trzy:
 • OUR – opłaty pokrywa zleceniodawca;
 • BEN – opłaty ponosi zleceniobiorca;
 • SHA – koszty dzielone na obie strony.
Jest tylko jedna:
 • SHA (współdzielone).

Zasięg geograficzny

 

 

 

 

Większość państw świata (ponad 200). 36 państw Obszaru SEPA:
 • 27 członków UE;
 • 3 państwa EOG: (Islandia, Norwegia i Liechtenstein);
 • Niezależne państwa: (Szwajcaria i Wielka Brytania);
 • 4 mikropaństwa: (Andora, San Marino, Monako i Watykan) + terytoria zależne państw europejskich, np. Gibraltar i Wyspy Alandzkie.

Czas realizacji usługi

 

Zależnie od wybranego typu przelewu, średnio 3-4 dni robocze. Zależnie od wybranego typu, średnio 1-2 dni robocze.

Banki pośredniczące

 

Są (wysokość tych prowizji nie jest z góry znana). Brak

Czas realizacji przelewu zagranicznego – co jeszcze ma wpływ?

Reasumując, długość trwania przelewu zagranicznego zależy przede wszystkim od tego, na jaki typ i rodzaj przelewu się zdecydujemy. Jednakże wpływ mają na to także inne czynniki, takie jak choćby:

 • błędnie wprowadzone dane odbiorcy;
 • dni świąteczne wolne od pracy banków;
 • weekendy (nie są to dni robocze);
 • wybrana waluta (w przelewie SWIFT);
 • strefy czasowe państw w transakcji;
 • czas realizacji usług w danym banku lub firmie;
 • ilość banków pośredniczących w transakcji;
 • Państwo nadawcy;
 • kwestie związane z bezpieczeństwem transakcji (AML oraz inne regulacje).

Inne artykuły