Oferta przekazów pieniężnych

11 sty 2022

Przelew zagraniczny SWIFT

Przelew zagraniczny SWIFT

Przelew zagraniczny SWIFT to bez dwóch zdań najbardziej znana na świecie forma transferowania środków za granicę. Po pierwsze warto odnotować, że jego wykonanie jest możliwe praktycznie w każdym banku. Jego najważniejszą zaletą jest niewątpliwie dowolność wyboru waluty transakcji oraz kraju docelowego. Co więc trzeba zrobić, aby zrealizować przelew międzynarodowy SWIFT? Tego oraz innych niezbędnych informacji w tym temacie dowiecie się czytając dzisiejszy artykuł!

Spis treści
Wprowadzenie do tematu
Cena zlecenia i inne opłaty
Co wpływa na czas usługi?
Co jest potrzebne?

Przelew zagraniczny SWIFT – podstawowe informacje

Przelew zagraniczny SWIFT – czym właściwie jest i jakie ma zastosowanie? Rozpoczynając niniejszy artykuł, w części wstępnej zdefiniowaliśmy już po krótce termin przelewu SWIFT. Przypominając, jest to jeden z najczęściej używanych rodzajów przelewów zagranicznych. Za jego pośrednictwem możliwe jest przesyłanie pieniędzy z naszego rachunku osobistego do niemal każdego państwa na świecie. Jak również w wybranej przez nas walucie. Według prowadzonych statystyk przelewy typu SWIFT stanowią bezsprzecznie największy odsetek spośród ogółu operacji płatniczych na całym świecie.

System SWIFT

Wiemy już, że mówiąc o SWIFT, mamy na myśli przelewy do innych krajów. Czy rzeczywiście chodzi tylko o nie? Skoro tak stawiamy pytanie, to oczywiście, że nie! Nie wszyscy pewnie o tym wiedzą, ale SWIFT to przede wszystkim globalny system płatniczy, który odpowiada za przetwarzanie płatności międzynarodowych, jak również krajowych w obcej walucie. Jak on dokładnie funkcjonuje? W swoim obszarze skupia blisko 11 tysięcy podmiotów finansowych. W tym: banki, domy maklerskie oraz korporacje, z aż 208 państw świata. Aby działał w nowoczesny i bezpieczny sposób, wykorzystuje się w tym celu specjalistyczne oprogramowanie SWIFTNet Link.

Na koniec kwestii związanych z teorią warto przybliżyć sobie znaczenie samego skrótu SWIFT. Oznacza bowiem nazwę konkretnej organizacji, która utworzyła system wymiany informacji oraz obsługi transakcji międzynarodowych. Mowa tu rzecz jasna o Stowarzyszeniu na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej (z ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Założono ją w Belgii, już w 1973 roku!

Ile kosztuje przelew SWIFT?

Przechodząc do kolejnego etapu, dowiemy się jaki jest koszt przelewu zagranicznego SWIFT? Od razu należy tutaj zaznaczyć, że jego zlecenie nie należy do najtańszych. Jest to wydatek rzędu od 20 nawet do 300 PLN. Skąd taka duża rozbieżność? Wynika z faktu, iż jest to opłata ruchoma, która zależy od wartości przelewanej kwoty. Im większa kwota, tym większa będzie cena za przyjęcie takiej usługi. Drugim czynnikiem decydującym o tym jest tabela opłat i prowizji. Może się ona różnić w zależności od banku czy też innego usługodawcy. Oprócz konkretnej kwoty, często wyraża się ją też w procentach pobieranych od ogólnej kwoty transakcji. W takim przypadku najczęściej są to wartości od 0,25 do 0,5%. Jak te opłaty prezentują się w polskich realiach? Poniżej prezentujemy przykładową “TOiP” dla kilku wybranych banków.

Bank Wartość prowizji (w %) Minimalna opłata Maksymalna opłata
Bank Millennium 0,5% 20 PLN 125 PLN
Credit Agricole 0,25% 40 PLN 250 PLN
mBank 0,35% 25 PLN 200 PLN
Pekao 0,5% 30 PLN 250 PLN

Co ciekawe, koszty przelewu SWIFT można sobie nieco zredukować. Jak to możliwe? Wystarczy zmienić opcję kosztową płatności. Do wyboru mamy aż trzy możliwości:

  1. BEN – ogół kosztów jest po stronie zleceniobiorcy;
  2. OUR – za całość opłat odpowiada zleceniodawca;
  3. SHA – koszty są współdzielone – opłaty banku nadawcy ponosi nadawca przelewu, a prowizje dla banku adresata pokrywa adresat.

Czy to już wszystko, jeśli chodzi o opłaty, jakie będziemy musieli uiścić? Niestety nie, ponieważ musimy przecież wymienić jakoś walutę ze złotówek na taką, która obowiązuje w danym kraju odbiorcy. Naturalnie są to kolejne koszty, z którymi musimy się liczyć. Jak je rozumieć i na co zwrócić uwagę? Wszystko tłumaczymy dokładnie tuż poniżej.

Spread walutowy

Bezpośrednio z przewalutowaniem transakcji wiąże się też hasło spreadu walutowego. Czym więc jest ów spread? Jest to różnica, która wynika z kursu kupna wybranej waluty, a kursu jej sprzedaży. Otrzymany wynik stanowi zysk dla banku lub innego dostawcy usług. Im poziom spreadu jest wyższy, tym klient jest bardziej stratny na wymianie waluty, zaś im jest niższy, tym więcej zaoszczędzi. Notowania rynkowe wskazują, że to instytucje bankowe mają najwyższe spready. A dzieje się tak z uwagi na stosowanie przez banki niekorzystnych stawek wymiany walut. Z kolei, najniższe spready są dostępne w ofercie firm online. Decydując się na tradycyjny przelew bankowy, możemy tym samym stracić nawet do kilkuset złotych na kupnie/sprzedaży walut. Miejmy to na uwadze, gdyż to właśnie na wymianie tracimy najwięcej!

Bank korespondent

Poznaliśmy już dwie podstawowe składowe kosztu przelewu zagranicznego. Czy to już wszystko, jeśli chodzi o opłaty? Jasne, że nie! Pozostają jeszcze prowizje dla tzw. banków korespondentów – czyli kogo? Potocznie określa się ich jako pośredników uczestniczących w każdej międzynarodowej transakcji typu SWIFT. Po co są oni potrzebni? Niestety, ale bez nich, księgowanie środków na zagranicznym rachunku adresata nie byłoby możliwe. Zazwyczaj w jednej operacji występuje od jednego do nawet trzech pośredników. Im większa ich ilość, tym czas przetwarzania znacznie się wydłuża, a co gorsza rośnie również wysokość prowizji. Niestety jest ona wielką niewiadomą, przez co nie można jej precyzyjnie obliczyć.

Ile trwa przelew zagraniczny SWIFT?

Ile trwa przelew zagraniczny SWIFT? Jeśli chodzi o przelew zagraniczny SWIFT to w przybliżeniu mówi się o 3-4 dniach roboczych. Dlaczego aż tak długo? Wszystko zależy od tego, skąd i dokąd wykonuje się transfer. W przypadku operacji międzykontynentalnych może to zająć na pewno dłużej, czasami nawet do tygodnia czasu. Nie zapominajmy, że istotny wpływ na czas ma tutaj także udział instytucji korespondujących w naszej transakcji.

Spot/Tomnext/Overnight

Z drugiej strony, zmieniając tryb księgowania przelewu, czas jego procesowania ulegnie znacznemu przyspieszeniu. O jakie tryby dokładnie chodzi?

  • Spot (standardowy) – jest to zarówno najtańsza, jak i najwolniejsza opcja zlecenia przelewu SWIFT. Wpłata zaksięguje się po 3 dniach roboczych;
  • Tomnext (pilny) – przy zleceniu przelewu do godziny 13:00, zrealizuje się już w kolejnym dniu roboczym;
  • Overnight (ekspres) – to z kolei najdroższy oraz najszybszy tryb księgowania płatności SWIFT. Jeśli zlecimy go przed 13:00, to należność wpłynie jeszcze w tym samym dniu, po południu.

Uwaga! Chcąc skorzystać z opcji przyspieszonej lub ekspresowej warto wiedzieć, że są one dodatkowo płatne i o wiele droższe od standardowej.

Co jest potrzebne do zlecenia przelewu zagranicznego?

Co jest potrzebne do przelewu zagranicznego?

Podsumowując, co jest potrzebne w przelewie międzynarodowym? Jak już wiemy, przelew zagraniczny SWIFT jest usługą płatniczą w skali globalnej. Logicznym jest więc, że aby ją zrealizować wymaga się wprowadzenia pewnych elementów. Jakie mamy na myśli? Po pierwsze, zarówno bank osoby wysyłającej, jak i odbierającej przelew muszą należeć do systemu SWIFT. Co jeszcze? Pozostałe wymogi konieczne do zrealizowania takiej operacji przedstawiamy Państwu tuż poniżej.

Numer IBAN

Pierwszym z nich jest oczywiście numer rachunku IBAN. W zależności od kraju jego długość znaków różni się. Podajmy kilka przykładów porównania numerów kont bankowych w standardzie IBAN:

  • Polska (28 znaków, w tym kod kraju PL + 26 cyfr);
  • Norwegia (15 znaków, w tym kod kraju NO + 13 cyfr);
  • Wielka Brytania (22 znaki, w tym kod kraju GB + 20 cyfr i liter).

Kod BIC (SWIFT)

Drugi to tzw. kod BIC (SWIFT). Wszystkie podmioty funkcjonujące w sieci płatności SWIFT posiadają swoje własne kody. Ciąg ten stanowi szyfr nazwy instytucji oraz jej konkretnego oddziału. Składa się z on 8-11 znaków, a pierwsze cztery stanowią oznaczenie wybranej instytucji. Kolejne dwa odnoszą się kraju danego banku, zaś ostatnie tyczą się lokalizacji.

Inne artykuły